The Health Factory Zink/Copper

Sale!
€35.00 €25.00

The Health Factory Zink/Copper

Zinc is an important anti-oxidant for the body and contributes to a normal fatty acid metabolism, vitamin A and protein synthesis. Zinc contributes to the maintenance of normal bones, hair, nails and skin, and normal vision. It also plays a role in the maintenance of normal testosterone levels in the blood and sustains the normal functioning of the immune system . Copper is also an anti-oxidant and contributes to the maintenance of connective tissues and normal pigmentation of the hair and skin. Copper also supports the normal functioning of the nervous system.

Why nano zinc/copper?

 • Nano zinc/copper can be used both internally and externally.
 • Nano zinc/copper is largely absorbed through the mucous membranes and does not depend on the gastrointestinal tract for absorption.
 • It is therefore 100% bioavailable and is absorbed much faster.
 • You need less from nano zinc/copper than from a zinc salt for a comparable or even better result.
 • Nano zinc/copper is an elemental mineral with a high vibration frequency, which ensures a high energetic value.
 • Nano zinc/copper is 100% pure and free of excipients.
 • Nano zinc/copper is tasteless and odorless. Very suitable for children and animals.
 • Zinc and copper are antagonists and have an ideal ratio in the body of 10 (zinc) to 1 (copper). Suitable for long-term use.

Application

 • Zinc and copper are antioxidants.
 • Zinc/copper is good for concentration, memory and mind.
 • Zinc/copper helps with tension and exertion.
 • Zinc/copper supports the condition of the eye (internal and external).
 • Zinc/copper helps to keep skin, hair and nails healthy.
 • Zinc/copper supports the immune system.
 • Zinc/copper supports the regenerative capacity of the skin.
 • Zinc/copper protects healthy cells and tissues.
 • Zinc/copper contributes to a normal acid-base balance.

Nano Minerals

Minerals are the source of all physical life and the basis of nutrition. The human body consists of about 4% minerals which control every organ and all the electrical impulses in the body. Minerals, like the 50 billion cells in our body which they feed, are dependent on each other for their operation. Therefore we need the full spectrum.

The Health Factory's Nano minerals are characterized by extremely small particles which are immediately absorbed and 100% bio-available, resulting in immediate and effective results.

The Health Factory packages its products in the highest quality dark violet glass bottles which allow only positive infrared and ultraviolet light to pass through. This prevents oxidization, resulting in a superior product that retains its qualities and potency.

*Price inclusive of 9% VAT

MADE IN THE NETHERLANDS

Nano Minerals

Nano Minerals are the source of all physical life and the basis of nutrition. The human body consists of about 4% minerals which control every organ and all the electrical impulses in the body. Minerals, like the 50 billion cells in our body which they feed, are dependent on each other for their operation. Therefore we need the full spectrum.

The Health Factory's Nano minerals are characterised by extremely small particles which are immediately absorbed and 100% bio-available, resulting in immediate and effective results.

The Health Factory packages its products in the highest quality dark violet glass bottles which allow only positive infrared and ultraviolet light to pass through. This prevents oxidisation, resulting in a superior product that retains its qualities and potency.

 

Content: 200 & 1000ml.
The smaller bottles can be refilled from a larger package.

 

Amount and Dosage

 • Keep the liquid in the mouth for 1 minute before swallowing, for optimal absorption through the mucosa.
 • Complaints dose : 30 ml per day.
 • Maintenance : 10-20 ml per day.
 • Children :

Up to 2 years: 1 teaspoon/5 ml per day.

2-6 years: 1 tablespoon/10 ml per day.

6-12 years: 2 tablespoons/20 ml per day.

 • Consult your health professional first if you have any health problems, are taking medication or are pregnant.
 • Keep locked up and out of reach of young children.
 • Can be stored for 1 year after opening.

 

Compound

Purified water containing 20 mg/l (20ppm) ultra-small particles of pure zinc and 2 mg/l (2ppm) ultra-small particles of pure copper. Nothing else.

 

Resume

Contents: 200 and 1000 milliliters

Packaging: Dark violet glass

Country and continent of origin: Netherlands, Europe

Product type: Supplement

Allergy information: Contains 99.99% pure zinc & copper

Application: Several

Recommended dosage: 30 ml per day, hold under the tongue for 1 minute before swallowing for direct absorption through the mucous membranes, unless otherwise advised.There  are no known side effects of this product.  Consult your doctor before use if you are pregnant, nursing, suffer from an illness or condition or are taking medication.

 

Inhoud: 200 & 1000ml.
De kleinere flesjes kunnen nagevuld worden vanuit een grotere verpakking.

Waarom nano zink/koper?

 • Nano zink/koper kan zowel in- als uitwendig worden toegepast.
 • Nano zink/koper wordt grotendeels opgenomen via de slijmvliezen en is niet afhankelijk van het maag/darmkanaal voor opname.
 • Is daarom 100% biologisch beschikbaar en wordt veel sneller opgenomen.
 • Van nano zink/koper heb je minder nodig dan van een zinkzout voor een vergelijkbaar of zelfs beter resultaat.
 • Nano zink/koper is een elementair mineraal met een hoge trillingsfrequentie, dit zorgt voor een hoge energetische waarde.
 • Nano zink/koper is 100% zuiver en vrij van hulpstoffen.
 • Nano zink/koper is smaak- en geurloos. Heel geschikt voor kinderen en dieren.
 • Zink en koper zijn antagonisten en hebben een ideale verhouding in het lichaam van 10 (zink) staat tot 1 (koper). Geschikt voor langdurig gebruik.

Toepassing

 • Zink en koper zijn antioxidanten.
 • Zink/koper is goed voor de concentratie, het geheugen en de geest.
 • Zink/koper helpt bij spanning en inspanning.
 • Zink/koper ondersteunt de conditie van het oog (in- en uitwendig).
 • Zink/koper helpt bij het gezond houden van huid, haar en nagels.
 • Zink/koper ondersteunt het immuunsysteem.
 • Zink/koper ondersteunt het herstellend vermogen van de huid.
 • Zink/koper beschermt gezonde cellen en weefsels.
 • Zink/koper draagt bij tot een normaal zuur-base evenwicht.

Hoeveelheid en dosering

 • Houd de vloeistof 1 minuut in de mond, alvorens door te slikken, voor optimale opname door het slijmvlies.
 • Klachtendosering: 30 ml per dag.
 • Onderhoud: 10-20 ml per dag.
 • Kinderen:

Tot 2 jaar: 1 theelepel/5 ml per dag.

2-6 jaar: 1 eetlepel/10 ml per dag.

6-12 jaar: 2 eetlepels/20 ml per dag.

 • Vraag aan een expert van deze webshop wat de ideale dosering voor u is.
 • Raadpleeg eerst uw gezondheidsdeskundige als u gezondheidsproblemen heeft, medicijnen gebruikt of zwanger bent.
 • Afgesloten en buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
 • Na opening 1 jaar houdbaar.

Samenstelling

Gezuiverd water met 20 mg/l (20ppm) ultrakleine deeltjes puur zink en 2 mg/l (2ppm) ultrakleine deeltjes puur koper. Verder niets.

Samenvatting

Inhoud: 200 en 1000 milliliter

Verpakking: Donker violet glas

Land en continent van herkomst: Nederland, Europa

Type product: Supplement

Allergie informatie: Bevat 99,99% puur zink & koper

Toepassing: Diverse

Aanbevolen dosering: 30 ml per dag, 1 minuut onder de tong houden alvorens door te slikken voor een directe opname via de slijmvliezen, tenzij anders geadviseerd.  Bekende bijwerkingen·  Er zijn geen bijwerkingen bekend van dit product.  Raadpleeg voor gebruik eerst uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, aan een ziekte of aandoening lijdt of medicijnen gebruikt.